Tájékoztató előre tervezett technikai tevékenységről (karbantartásról) és együttműködést korlátozó vagy akadályozó üzemzavarról . 

A METU a Szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményező – tervezett vagy nem előre tervezett technikai tevékenységről szóló tájékoztatás tekintetében az 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (E-ügyintézési tv.) 27. § és a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (Eüvhr.) 53. § szerint jár el.

Az együttműködő szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az együttműködő szerveket és a Felügyeletet legalább 5 nappal előbb tájékoztatni, amely az informatikai együttműködés korlátozását vagy akadályozását eredményezi [E-ügyintézési tv. 56. § (2) bekezdés].

Az informatikai együttműködést korlátozó vagy akadályozó üzemzavart az együttműködő szerveknek haladéktalanul jelezni kell, azt haladéktalanul el kell hárítani, és az együttműködő szervek részére a más úton történő együttműködés lehetőségeit, egyidejű tájékoztatásuk mellett biztosítani kell [E-ügyintézési tv. 56. § (3) bekezdés].

Tervezett, várható üzemszünetek:

Korábbi üzemszünetek:

Az üzemszünetre vonatkozó információ 1 éven keresztül megjelenik ezen a weboldalon.

Az üzemszünet esetén az együttműködő szervek a METU alábbi központi elérhetőségein keresztül fordulhatnak további tájékoztatásért munkaidőben.
Elérhetőségek:
Központi telefonszám: +36 1 273 3090
Központi email: mail@metropolitan.hu
Kérjük, személyes adatnak minősülő információt kizárólag egyedi e-mail címre küldjön